پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع رابطه سبک های فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده با توجه به نقش رابطه والد و کودک در رشد و تحول فرزندان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سبکهای فرزندپروری با کمالگرایی دانشجویان دانشگاه ازاد قشم انجام شد.در این تحقیق روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قشم در سال تحصیلی 97-98 تشکیل دادند که همراه با والدینشان در این پژوهش شرکت کردند. تعداد 100 نفر ازطریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. دانشجویان پرسشنامه کمالگرایی چند بعدی فراست) و والد اصلی هر دانشجو پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند (1991) را تکمیل کردند. برای تحلیل دادههای این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار 22-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبکهای فرزندپروری استبدادی با کمالگرایی رابطه معناداری وجود دارد. کلمات کلیدی: سبکهای فرزندپروری، کمالگرایی، دانشجویان دانشگاه.

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 428 مشاهده

کد فایل:20612

انتشار در:۱۴۰۲/۱۰/۲۰

حجم فایل ها:5885 + 423.1 کیلوبایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 88

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش


اشتراک گذاری:
 قیمت: 50,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط